عملیات خاکی لوپ میانی به طول تقریبی 5 کیلومتر در جاده دسترسی سایت توریسم

  • اعتبار:ريال 30,314,897,234