عملیات اجرای سنگ فرش در ورودی راه دسترسی به آبشار آسیاب خرابه

  • اعتبار:ريال 1,079,000,000