عملیات احداث ساختمان شورای اسلامی سیلگرد

  • اعتبار:ريال 898,513,924