عملیات اجرای سرویس بهداشتی در کمپ اقامتی موقت روبروی کاروانسرای خواجه نظر ( پارک مسافر)

نوع فعالیت: پروژه های عمرانی
اعتبار پروژه : ريال 980,000,000