عملیات اجرای سرویس بهداشتی در کمپ اقامتی موقت روبروی کاروانسرای خواجه نظر ( پارک مسافر)

  • اعتبار:ريال 980,000,000