عملیات اجرایی احداث ساختمان ستاد فرماندهی آتش نشانی و امداد و نجات منطقه آزاد ارس

  • اعتبار:ريال 13,817,316,949