احداث بازارچه کالای همراه مسافر در محدوده نوردوز

  • اعتبار:ريال 1,855,050,000