اجرای کفپوش و جدول بتنی قسمتی از جاده دسترسی ویلاهای کوهستان

  • اعتبار:ريال 505,000,000