عملیات اجرای سرویس بهداشتی هشت چشمه در نوردوز

  • اعتبار:ريال 720,000,000