عملیات اجرایی احداث باند محور جلفا- مرند کیلومتر 22 الی 30 بانضمام یک دستگاه پل دو دهانه بیست متری

  • اعتبار:ريال 121,310,000,000