کابین یراق ارس

  • نام مدیرعامل :حق جو
  • موضوع فعالیت :تولید و مونتاژ یراق آلات کابینت و درب و پنجره و چسب های صنعتی
  • آدرس :فاز دو