کابین یراق ارس

نوع فعالیت: پروژه های سرمایه گذاری
نام مدیرعامل : حق جو موضوع فعالیت : تولید و مونتاژ یراق آلات کابینت و درب و پنجره و چسب های صنعتی آدرس :فاز دو