عملیات اجرای باند دوم محور جلفا – مرند از کیلومتر 980+10 الی 025+22

  • اعتبار:ريال 166,477,136,278