عملیات احداث پست برق کلیدخانه شماره 2

نوع فعالیت: تاسیسات برقی و مکانیکی اعتبار پروژه : ريال 6,099,000,000

احداث پست برق کلیدخانه شماره 1 پاساژ صنعتی

نوع فعالیت: تاسیسات برقی و مکانیکی اعتبار پروژه : ريال 6,710,164,120

عملیات احداث خط 20 کیلو ولت شهرک فاز 2 و اصلاح خط روشنائی ورودی فاز 1

نوع فعالیت: تاسیسات برقی و مکانیکی اعتبار پروژه : ريال 2,043,099,803

عملیات احداث پست برق کلیدخانه شماره 3 فاز 1

نوع فعالیت: تاسیسات برقی و مکانیکی اعتبار پروژه : ريال 5,829,000,000

عملیات برق رسانی به خیابان های جدیدالاحداث پست هواشناسی

نوع فعالیت: تاسیسات برقی و مکانیکی اعتبار پروژه : ريال 1,271,739,160

عملیات احداث خط 20 کیلو ولت برق رسانی به ماسه شویی فجر ارس

نوع فعالیت: تاسیسات برقی و مکانیکی اعتبار پروژه : ريال 1,489,965,323

عملیات افزایش روشنایی آمفی تئاتر و دریاچه پارک کوهستان

نوع فعالیت: تاسیسات برقی و مکانیکی اعتبار پروژه : ريال 2,893,000,000

عملیات جابه جایی و احداث خط 20 کیلو ولت تقاطع همسطح در سه راهی پلیس راه

نوع فعالیت: تاسیسات برقی و مکانیکی اعتبار پروژه : ريال 464,399,000

عملیات افزایش ترانس گیت ایواوغلی و احداث پست هوایی پمپ آب میدان عباس میرزا

نوع فعالیت: تاسیسات برقی و مکانیکی اعتبار پروژه : ريال 703,696,156

عملیات احداث خط 20 کیلو ولت هوایی در جاده کلیسا و قسمت غربی پارک کوهستان

نوع فعالیت: تاسیسات برقی و مکانیکی اعتبار پروژه : ريال 1,496,279,473
صفحه 1 از 2ابتدا   قبلی   [1]  2  بعدی   انتها