عملیات اجرای باند دوم محور جلف...

 • اعتبار:ريال 166,477,136,278

عملیات احداث یک باب مدرسه ابتد...

 • اعتبار:ريال 23,037,512,062

فنس کشی قسمت شرقی محدوده

 • اعتبار:ريال 20,284,101,510

فنس کشی مسیرگردیان به شهرک صنع...

 • اعتبار:ريال 10,622,135,708

بلوار ضلع جنوبي شجاع ورزش مسیر...

 • اعتبار:ريال 32,396,000,000

عملیات خاکی لوپ میانی به طول ت...

 • اعتبار:ريال 30,314,897,234

عملیات اجرای سنگ فرش در ورودی ...

 • اعتبار:ريال 1,079,000,000

عملیات اجرایی تقاطع همسطح در ...

 • اعتبار:ريال 7,700,000,000

عملیات اجرایی تقاطع همسطح در ...

 • اعتبار:ريال 11,720,000,000

اجرای پل برروی مسیل لیوارجان م...

 • اعتبار:ريال 30,215,000,000

عملیات اجرایی 7 عدد آلاچیق در ...

 • اعتبار:ريال 1,120,000,000

عملیات احداث یک باب ساختمان 16...

 • اعتبار:ريال 18,783,031,166

عملیات بهسازی مسير جلفا-کلیسا ...

 • اعتبار:ريال 30,349,857,358

عملیات اجرایی 22 باب آلاچیق در...

 • اعتبار:ريال 2,668,881,600

عملیات خاکی(تا لایه زیراساس و...

 • اعتبار:ريال 15,542,330,650

تجهیز وتکمیل حسینیه

 • اعتبار:ريال 400,000,000

عملیات اجرایی احداث باند محو...

 • اعتبار:ريال 121,310,000,000