داده پرداز شمیم ایرانیان ارس

نوع فعالیت: بازرگانی
مدیرعامل: رویا حجازیان آدرس: منطقه آزاد ارس-فاز یک صنعتی -خa2-روبروی انبار برزگر -قطعهpr7 تلفن تماس: 9128077762

محصولات

واردات و صادرات كالاهاي مجاز