تعاوني- توزيعي کارکنان آميکو منطقه آزاد ارس

نوع فعالیت: بازرگانی
مدیرعامل: آمنه رمضانیان آدرس: جلفا-مجتمع ارس خودرو دیزل -محل استیجاری تعاونی کارکنان تلفن تماس: 4142030225

محصولات

واردات و صادرات كالاهاي مجاز