الیار نگین آراز

نوع فعالیت: انبار داری
مدیرعامل: یداله عباسی آدرس: منطقه آزاد ارس- فاز یک صنعتی- قطعه شماره 3/PR8 تلفن تماس: 9143922294

محصولات

واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی