جهان روزي نما

نوع فعالیت: انبار داری
مدیرعامل: اصغر علي نژاد آدرس: منطقه آزاد ارس -فاز 1 صنعتی-قطعه30 تلفن تماس: 9143921227

محصولات

واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی