دورالکس

نوع فعالیت: انبار داری
مدیرعامل: ضیا لازار آدرس: منطقه آزاد ارس- فاز یک-خ A5- قطعه شماره pr1 تلفن تماس: 9121248918

محصولات

واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی