کلان شيمي گستر ارس

نوع فعالیت: انبار داری
مدیرعامل: علي مرادزاده آدرس: منطقه آزاد ارس -فاز 1 صنعتی-قطعهpr4/1 تلفن تماس: 9141911121

محصولات

واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی