مان صنعت آذر توسعه ارس

نوع فعالیت: انبار داری
مدیرعامل: حسین اصغری علمداری آدرس: منطقه آزاد ارس -فاز 1 صنعتی-انبار تفکیک شده از قطعه 59 تلفن تماس: 9141912029

محصولات

واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی