مونا تجارت ارس

نوع فعالیت: انبار داری
مدیرعامل: محمدرضا آقاجاني رفاه آدرس: منطقه آزاد ارس -فاز 1 صنعتی- قطعه شماره pr7/4صنعتی تلفن تماس: 9143139065

محصولات

واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی