مهر راستين ارس

نوع فعالیت: انبار داری
مدیرعامل: بيوك آقا ايمان خواه شجاعي آدرس: منطقه آزاد ارس -فاز 1 صنعتی-قطعه 31 تلفن تماس: 9144154681

محصولات

واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی