ميعاد تجارت ارس

نوع فعالیت: انبار داری
مدیرعامل: رسول رضائي اقدم آدرس: منطقه آزاد ارس -فاز 1 صنعتی-قطعهpr7-2 تلفن تماس: 9141911454

محصولات

واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی