وحدت تلاش کارا ارس

نوع فعالیت: انبار داری
مدیرعامل: یداله کرداری علمداری آدرس: منطقه آزاد ارس- فاز یک –قطعه شماره pr13 تلفن تماس: 9141923181

محصولات

واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی