مجتمع انبارهای ارس نوین آذربایجان

نوع فعالیت: انبار داری
مدیرعامل: امیرعلی کردآبادی تاریخ شروع فعالیت: 1380 آدرس: جلفا، فاز یک صنعتی -ut4-pr19-pr18/2 تلفن تماس: 9141168374

محصولات

واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی