ويلاهاي كوهستاني ارس

نوع فعالیت: خدمات گردشگری
تاریخ شروع فعالیت: 1388 آدرس: منطقه آزاد ارس- جلفا- فاز يك شهرك صنعتي- مجتمع كاسپين

محصولات

اقامت و اسكان