هتل جهانگردي جلفا

نوع فعالیت: خدمات گردشگری
تاریخ شروع فعالیت: 1380 آدرس: منطقه آزاد ارس- جلفا- خيابان امام تلفن تماس: 041-42022220

محصولات

اقامت و اسكان