نگین فخر آذربایجان

نوع فعالیت: تولیدی
مدیرعامل: . تاریخ شروع فعالیت: 1390 آدرس: سایت صنایع سنگین -کیلومتر 6 جاده جلفا -مرند تلفن تماس: 9141153636

محصولات

ظروف فولادي و آهني و انواع قیر