ارس خودرو ديزل

نوع فعالیت: تولیدی
مدیرعامل: . تاریخ شروع فعالیت: 1383 آدرس: جلفا - منطقه آزاد ارس - فاز یک صنعتی - قطعه CY1 تلفن تماس: 09141197053

محصولات

مونتاژ كاميونت، کامیون و وانت