وحدت تلاش كارا ارس

نوع فعالیت: تولیدی
تاریخ شروع فعالیت: 1388 آدرس: جلفا- منطقه آزاد ارس- فاز 135 هكتاري- قطعه 1 تلفن تماس: 09141923181- 42030146-42030145-42023564-42024056-

محصولات

مونتاژ دستگاه فر برقي