مبل خانه آرمانی
نوع فعالیت: تولیدی
تاریخ شروع فعالیت: 1394
محصولات: انواع مبلمان خانگی
تلفن تماس: 9121052664
آدرس: جلفا- منطقه آزاد ارس-فاز یک