سخن مدیر عامل

اولین دوره نمایشگاه دستاوردها، توانمندی‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری منطقه آزاد ارس با همراهی جهادگران عرصه اقتصاد، فرهنگ و عمران برگزار و با استقبال کم‌نظیر مخاطبان مواجه شد. ارس‌اکسپو ۲۰۲۳ آغازی برای اثبات نقش مثبت مناطق آزاد در توسعه و تبیین دستاوردهای نظام پربرکت جمهوری اسلامی ایران شد. بخش خصوصی توانمند ارس میزبان اصلی نمایشگاه بود و به‌حمد‌الله رضایت عمومی از نحوه برگزاری ارس‌اکسپو ۲۰۲۳ مشهود بود.‌ امیدواریم در سال‌های آتی مسیر آغاز شده ادامه یابد و نمایشگاه‌های این‌چنینی محلی برای عرضه دستاوردهای بیشتر و امیدآفرین گردد.

فرصت های سرمایه گذاری