فراخوان طراحی و اجرای المان میوه های بهشتی در سطح محدوده نوردوز

مدیریت امور شهری سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد نسبت به ساماندهی میادین و نصب المان های متناسب با ویژگی های بومی "میوه های بومی اقلیم محدوده نوردوز" اقدام نماید. لذا از هنرمندان و طراحان دعوت می گردد طرح های خود را مرتبط با موضوع ساخت المان به آدرس دبیرخانه واحد زیباسازی سازمان منطقه آزاد ارس ارسال نمایند.

شرایط ارسال آثار
  • طرح المان بایستی به شکل میوه های " انار و انجیر " بوده و یا ترکیبی از هردو و دارای نوآوری و خلاقیت در طراحی باشد
  • آثار ارسالی با مواد و متریال پایدار ساخته شده باشد
  • طراح بایستی میزان مصرف و هزینه های نگهداری طرح پیشنهادی را ارائه نماید و طرح دارای توجیه اقتصادی باشد
  • طرح ارائه شده دارای جزئیات و مشخصات فنی بوده و هزینه ساخت ارائه گردد.
  • هر طراح مجاز به ارسال حداکثر دواثر برای هر یک از طرح های نماد میوه برای میدان خواهد بود.
نحوه ارائه و تحویل طرح

اسناد ارسالی حداکثر در 1 شیت 70* 100 و یا به صورت ماکت بایستی حتماً به صورت فیزیکی به دبیرخانه ارسال گردد

. طرح منتخب با توافق کارفرما و صاحب طرح در مرحله اجرا قرار خواهد گرفت

مهلت دریافت آثار
  • آخرین مهلت دریافت آثار: 2 آبان ماه 95
  • آدرس دبیرخانه : جلفا- میدان عباس میرزا- سایت اداری سازمان منطقه آزاد ارس – طبقه اول- معاونت فنی و عمرانی – مدیریت امور شهری - واحد زیباسازی شماره های تماس :42025259- 041 و 31351129-041
  • آدرس پست الکترونیک : zibasazi@arasfz.ir