فراخوان طراحی و ساماندهی جداره و سردرب ورودی در گیت های اصلی محدوده

(قره برون- ریاحی-ایواوغلی)


معاونت فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد ارس درنظر دارد ساماندهی و زیباسازی گیت های ورودی محدوده جلفا را مشتمل بر طراحی و بهسازی سردرب ها ،طراحی جداره و بدنه ( با حفظ وضعیت موجود و ماهیت عملکردی گیت ها بدون جابه جایی)، توجه و بهره برداری ازجلوه های نورپردازی درشب وروز بعلاوه ی تهیه طرح المان و یادمان اصلی و هویت بخشی به مجموعه ومکان فوق ، استفاده از فضا و چشم انداز سبز مسیر وردی تا حد امکان و فضای حاکم برآن را به شرح ذیل برگزار نماید.

 

اهداف طراحی :

1- درنظر گرفتن مسائل فنی و مهندسی به علت قرارگیری در ورودی محدوده و توجه به مسائل ترافیکی، دید سواره و پیاده
2- درنظر گرفتن ماهیت اصلی و هویت فرهنگی ارس و ملاحظات اقلیمی محدوده جلفا
3- نوآوری و خلاقیت در طراحی و خلق اثر
4- لزوم رعایت طراحی معماری ایرانی - اسلامی و بومی ارس
5- درنظر داشتن توجیه اقتصادی و قابلیت اجرایی طرح
6- پیشنهاد متریال
7- درنظر گرفتن وحدت شکلی اثر با زمینه کالبدی

 

نحوه ارائه و تحویل طرح :

- اسناد ارسالی حداکثر در5 شیت 70* 100 شامل سایت پلان- نماها- مقاطع دید- پرسپکتیو های لازم درونی و بیرونی ( دید انسانی و پرنده ) در مقیاس لازم و جلوه های نورپردازی در شب و ارائه یک صفحه از خلاصه طرح به همراه ارائه تفکیک هزینه برای هر آیتم با انضمام لوح فشرده(DVD-CD) با فرمت DWG و یک نسخه کاملPDF
-طرح ها ترجیحاً به صورت فیزیکی به دبیرخانه ارسال گردد.
- هر طراح تنها مجاز به ارائه یک اثر برای هر کدام از گیت های ورودی می باشد
- خلاصه هزینه اجرای طرح با پیشنهاد متریال طرح حتماً بایستی ارائه گردد.
- ایده های طراحی می بایست شامل بهسازی و ارائه طرح جهت زیباسازی بدنه اصلی گیت- جداره های ورودی – نورپردازی سردرب وبدنه ورودی و...باشد.

 

مهلت دریافت آثار:

آخرین مهلت دریافت آثار: تا پایان وقت اداری 30 دیماه 95
آدرس دبیرخانه : جلفا- میدان عباس میرزا- سایت اداری سازمان منطقه آزاد ارس – طبقه اول- معاونت فنی و زیربنایی – مدیریت امور شهری - واحد زیباسازی شماره های تماس :42025259- 041 و 31351326 -041
آدرس پست الکترونیک : zibasazi@arasfz.ir

 

فایل اتوکد پلان و نمای گیت 45 متری و 16 متری

  گیت قره برون :

دریافت تصاویر بیشتر از گیت قره برون

 ===================================

گیت ریاحی : 

 

دریافت تصاویر بیشتر از گیت ریاحی 

=========================

گیت ایواوغلی :

 

دریافت تصاویر بیشتر از گیت ایواوغلی