فراخوان طراحی و ساماندهی جداره و سردرب ورودی در گیت های اصلی محدوده

(قره برون- ریاحی-ایواوغلی)

معاونت فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد ارس درنظر دارد ساماندهی و زیباسازی گیت های ورودی محدوده جلفا را مشتمل بر طراحی و بهسازی سردرب ها ،طراحی جداره و بدنه ( با حفظ وضعیت موجود و ماهیت عملکردی گیت ها بدون جابه جایی)، توجه و بهره برداری ازجلوه های نورپردازی درشب وروز بعلاوه ی تهیه طرح المان و یادمان اصلی و هویت بخشی به مجموعه ومکان فوق ، استفاده از فضا و چشم انداز سبز مسیر وردی تا حد امکان و فضای حاکم برآن را به شرح ذیل برگزار نماید.

اهداف طراحی
 • درنظر گرفتن مسائل فنی و مهندسی به علت قرارگیری در ورودی محدوده و توجه به مسائل ترافیکی، دید سواره و پیاده
 • درنظر گرفتن ماهیت اصلی و هویت فرهنگی ارس و ملاحظات اقلیمی محدوده جلفا
 • نوآوری و خلاقیت در طراحی و خلق اثر
 • لزوم رعایت طراحی معماری ایرانی - اسلامی و بومی ارس
 • درنظر داشتن توجیه اقتصادی و قابلیت اجرایی طرح
 • پیشنهاد متریال
 • درنظر گرفتن وحدت شکلی اثر با زمینه کالبدی
نحوه ارائه و تحویل طرح
 • اسناد ارسالی حداکثر در5 شیت 70* 100 شامل سایت پلان- نماها- مقاطع دید- پرسپکتیو های لازم درونی و بیرونی ( دید انسانی و پرنده ) در مقیاس لازم و جلوه های نورپردازی در شب و ارائه یک صفحه از خلاصه طرح به همراه ارائه تفکیک هزینه برای هر آیتم با انضمام لوح فشرده(DVD-CD) با فرمت DWG و یک نسخه کاملPDF
 • طرح ها ترجیحاً به صورت فیزیکی به دبیرخانه ارسال گردد .
 • هر طراح تنها مجاز به ارائه یک اثر برای هر کدام از گیت های ورودی می باشد
 • خلاصه هزینه اجرای طرح با پیشنهاد متریال طرح حتماً بایستی ارائه گردد.
 • ایده های طراحی می بایست شامل بهسازی و ارائه طرح جهت زیباسازی بدنه اصلی گیت- جداره های ورودی – نورپردازی سردرب وبدنه ورودی و...باشد.
مهلت دریافت آثار
 • آخرین مهلت دریافت آثار: تا پایان وقت اداری 30 دیماه 95
 • آدرس دبیرخانه : جلفا- میدان عباس میرزا- سایت اداری سازمان منطقه آزاد ارس – طبقه اول- معاونت فنی و زیربنایی – مدیریت امور شهری - واحد زیباسازی شماره های تماس :42025259- 041 و 31351326 -041
 • آدرس پست الکترونیک : zibasazi@arasfz.ir
گیت قره برون
گیت ریاحی
گیت ایواوغلی