• ثبت اطلاعات در سامانه اینترنتی CR.FREEZONES.IR
 • کپی مدرک تحصیلی مرتبط با موضوع فعالیت (خدماتی)
 • در صورت نیاز انجام استعلامات از واحد های ذیربط و سایر ادارات
 • ارائه مصوبه کمیته فنی بررسی طرحهای سرمایه گذاری برای موضوعات تولیدی(صنعتی و کشاورزی)
 • ارائه فيش واريز وجه براي:
 • فعاليتهاي خدماتي و عمراني : 3/000/000ريال
 • فعالیت در زمینه بورس، بانک، بیمه، صرافی، موسسات پولی و بانکی، دفاتر اسناد رسمی: 20/000/000ریال
 • احداث مجتمع ها و واحد های تجاری، رفاهی، خدماتی،مسکونی، و چند منظوره: 20/000/000ریال
 • فعاليتهاي توليدي و صنعتي : 3/000/000 ريال
 • فعاليتهاي بازرگاني :3/000/000 ريال

 • ارائه درخواست کتبی
 • تکمیل فرم درخواست مجوز سرمایه گذاری
 • کپی شناسنامه، کارت ملی مدیر شعبه شرکت
 • در رابطه با اتباع خارجی تصویر مصدق کلیه صفحات گذرنامه سهامداران و هیات مدیره شرکت که به تلئید مراجع ذیصلاح رسیده باشد
 • کپی اساسنامه شرکت یا موسسه
 • کپی آگهی تاسیس و تغیرات شرکت یا موسسه
 • صورتجلسه هیات مدیره شرکت مبنی بر تاسیس شعبه در منطقه آزاد ارس و تعیین مدیر شعبه ارس
 • ارائه فیش واریزی وجه برای :
 • فعالیت های خدماتی و عمرانی :3/000/000ریال
 • فعالیت در زمینه بورس، بانک، بیمه، صرافی، موسسات پولی و بانکی، دفاتر اسناد رسمی:20/000/000ریال
 • احداث مجتمع ها و واحدهای تجاری، رفاهی ،خدماتی ،مسکونی و چند منظوره:2/000/000ریال
 • فعالیت های تولیدی و صنعتی :3/200/000ریال

 • ارائه درخواست كتبي
 • تكميل فرم در خواست مجوز سرمايه گذاري
 • کپی شناسنامه، کارت ملی مدیر عامل شرکت
 • در رابطه با اتباع خارجي تصوير مصدق كليه صفحات گذرنامه سهامداران و هيات مديره شركت كه به تاييد مراجع ذيصلاح رسيده باشد.
 • کپی اساسنامه شرکت.
 • کپی آگهی تاسیس و تغییرات شرکت یا موسسه
 • صورتجلسه هيات مديره مبني بر انتقال مركز اصلي شركت
 • ارائه فیش واریزی وجه برای :
 • فعاليتهاي خدماتي و عمراني : 2/200/000 ريال
 • فعالیت در زمینه بورس ، بانک، بیمه، صرافی، موسسات پولی وبانکی، دفاتر اسناد رسمی:10/000/000ریال
 • فعاليتهاي توليدي و صنعتي : 2/200/000 ريال
 • فعاليتهاي بازرگاني : 2/200/000ريال