•  
  • دوشنبه, 05 آوريل 2021
  • شنبه, 07 مارس 2015

بروشور ارس سرزمین زیبایی ها
جعفر موسالو | سه شنبه, 10 مارس 2015 | 1.7 MB
دانلود
بروشور تخصصی - امام زاده ها
جعفر موسالو | سه شنبه, 10 مارس 2015 | 2.2 MB
دانلود
بروشور تخصصی - بناهای تاریخی
جعفر موسالو | سه شنبه, 10 مارس 2015 | 1.8 MB
دانلود
بروشور تخصصی - جاذبه های طبیعی
جعفر موسالو | سه شنبه, 10 مارس 2015 | 2.0 MB
دانلود
بروشور تخصصی - رود ارس
جعفر موسالو | سه شنبه, 10 مارس 2015 | 1.3 MB
دانلود
بروشور تخصصی - کلیساها
جعفر موسالو | سه شنبه, 10 مارس 2015 | 1.9 MB
دانلود
چرا ارس-انگیسی
جعفر موسالو | سه شنبه, 10 مارس 2015 | 320.2 KB
دانلود
چرا ارس-ترکی استانبولی
جعفر موسالو | سه شنبه, 10 مارس 2015 | 324.3 KB
دانلود
چرا ارس-روسی
جعفر موسالو | سه شنبه, 10 مارس 2015 | 340.5 KB
دانلود
چرا ارس-فارسی
جعفر موسالو | سه شنبه, 10 مارس 2015 | 298.0 KB
دانلود
راهنمای سرمایه گذاری در ارس - ترکی استانبولی
جعفر موسالو | سه شنبه, 10 مارس 2015 | 2.0 MB
دانلود
راهنمای سرمایه گذاری در ارس-انگلیسی
جعفر موسالو | سه شنبه, 10 مارس 2015 | 645.1 KB
دانلود