•  
  • شنبه, 01 آوريل 2023
  • شنبه, 07 مارس 2015

فرصت های سرمایه گذاری در ارس-فارسی
جعفر موسالو | سه شنبه, 10 مارس 2015 | 13.4 MB
دانلود
گام های بلند ارس برای توسعه -جدید
جعفر موسالو | سه شنبه, 10 مارس 2015 | 2.5 MB
دانلود
فرصت های سرمایه گذاری در ارس-انگلیسی
جعفر موسالو | سه شنبه, 10 مارس 2015 | 15.8 MB
دانلود
نقشه گردشگری ارس
جعفر موسالو | سه شنبه, 10 مارس 2015 | 6.9 MB
دانلود
ویژه نامه نوروز 1391
جعفر موسالو | سه شنبه, 10 مارس 2015 | 6.4 MB
دانلود
بروشور ارس سرزمین زیبایی ها
جعفر موسالو | سه شنبه, 10 مارس 2015 | 1.7 MB
دانلود
مجله آغاز - ویژه نامه منطقه آزاد ارس
جعفر موسالو | سه شنبه, 10 مارس 2015 | 18.7 MB
دانلود
بروشور تخصصی - بناهای تاریخی
جعفر موسالو | سه شنبه, 10 مارس 2015 | 1.8 MB
دانلود
بروشور تخصصی - امام زاده ها
جعفر موسالو | سه شنبه, 10 مارس 2015 | 2.2 MB
دانلود
بروشور تخصصی - جاذبه های طبیعی
جعفر موسالو | سه شنبه, 10 مارس 2015 | 2.0 MB
دانلود
بروشور تخصصی - رود ارس
جعفر موسالو | سه شنبه, 10 مارس 2015 | 1.3 MB
دانلود
چرا ارس-انگیسی
جعفر موسالو | سه شنبه, 10 مارس 2015 | 320.2 KB
دانلود