تبریک حماسه سوم شهریور 1320

تبریک حماسه سوم شهریور 1320

سوم شهریور ماه سال 1320 وقتی که جهان در آشوب و خون غرق شده بود و گوی آتشین سیاست در صحنه بین المللی می غلتید و می سوزاند، ایران و ایرانی هم بی آن که خود بخواهد گرفتار شد .

در آن روزگار پرهراس که هر سری، در سودای خویش بود، امواج خروشان ارس شاهد خلق صفحه جدیدی از حماسه و ایثاردر تاریخ منطقه بود حماسه ای از جنس همان اسطوره های شگرف تاریخ قشون پرطمراق روس با همه ادوات و ادعا وقتی به پیشانی ایران می رسند پل آهنی به پشتوانه اراده فولادین سه جوان شجاع ، سه مرد غیرتمند ، سه قهرمان سد محکمی در برابر هجوم شان می شود و دشمن را وادار به تعظیم و تکریم می نماید تا جایی که سنگرشان تا ابد آرامگاه شان می شود.

اگر منطقه آزاد تجاری-صنعتی ارس امروز با افتخار وجود دارد ثمره خون این اسطوره هاست پس ما به حکم وظیفه و به پاس احترام به ضمانت کننده گان آزادی و امنیت مان، سوم شهریور ماه، سالروز شهادت سرداران شهید ملک محمدی، عبدالله شهریاری و سید محمد راثی را گرامی می داریم.

روابط عمومی و امور بین الملل
سازمان منطقه آزاد ارس

بهرام ادبی علمداری لینک کوتاه :

آرشیو اخبار

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج