اعلام برندگان مناقصات:

اعلام برندگان مناقصات:


 ۱_ مناقصه "نگهداری فضای سبز ناحیه یک"
✅برنده: شرکت ارس قشلاق جلفا
✅مبلغ پیشنهادی: ۳۸.۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

 ۲_ مناقصه "خدمات عمومی مسیر قره برون، دهستان شجاع و..."
✅برنده: شرکت استقلال سبز ارس
✅مبلغ پیشنهادی: ۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

 ۳_مناقصه "خدمات عمومی سایت های صنعتی فاز یک و دو و چهل هکتاری"
✅برنده: شرکت آذر گوموش ارس
✅مبلغ پیشنهادی: ۲۱.۲۱۵.۶۳۹.۴۸۸ ریال

 ۴_مناقصه "خدمات عمومی مسیر بلوار رسالت و کوی امیرالمومنین"
✅برنده: شرکت آذر آبادگان عمران ارس
✅مبلغ پیشنهادی: ۳۲.۷۴۸.۵۹۱.۵۲۰ ریال

 ۵_مناقصه "خدمات عمومی پارک کوهستان تا کلیسای سنت استپانوس"
✅برنده: شرکت ارس قشلاق جلفا
✅مبلغ پیشنهادی: ۲۷.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

@araspress

نجیبه ظفری لینک کوتاه :

آرشیو اخبار

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج