به مناسبت هفته ملی سلامت زنان ایرانی

به مناسبت هفته ملی سلامت زنان ایرانی

زنان پایه های اصلی خانواده هستند و نقش آنان در سلامت خانواده و جامعه قابل چشم پوشی نیست. لذا سلامت و رفاه اجتماعی زنان به عنوان نیمی از جامعه بسیار حائز اهمیت است.

سلامت زنان در گرو نگاه مثبت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی به آنان است و عوامل مختلفی بر روی آن تاثیر دارد. در ضمن، ایفای مسئولیت های متعدد در خانواده و جامعه، نیز گذراندن دوره های مختلف فیزیولوژیکی مانند بلوغ، قاعدگی، بارداری، زایمان و یائسگی احتمال خطر بیشتر در ابتلا به فقر، گرسنگی و سوء تغذیه، بار کاری زیاد و ... گروه پرخطر محسوب می شوند. لذا زنان، هم دریافت کننده و هم ارائه کننده اصلی مراقبت در نظام سلامت هستند. پس توسعه فرهنگ سلامت از طریق زنان میسر می شود.

مشکلات بهداشت و سلامت زنان و مردان حائز اهمیت است ولیکن اهمیت سلامت زنان به عنوان همسر و مادر در خانواده همچنین دختران به عنوان مادران آینده، نقش کلیدی آنها دروضعیت بهداشت و سلامت خود، خانواده و جامعه، ضروری به نظر می آید.

در نتیجه داشتن جامعه ای سالم در گرو سلامت زنان، مادران و دختران آن جامعه است. بر این اساس: توجه به زندگی سالم از نظر تغذیه، فعالیت فیزیکی، مصرف دخانیات، ایمن سازی شغلی، سلامت باروری، سلامت عمومی جسمی و روانی و ... برای زنان امری بسیار مهم و ضروری است.

یادداشت:لیلا سیدحاتمی

نجیبه ظفری لینک کوتاه :

آرشیو اخبار

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج