المان های نصب شده در پارک طراوت و زندگی نیمکت نمی باشند

المان هایی با سازه های فلزی جهت ترویج فرهنگ کتابخوانی

المان هایی با سازه های فلزی جهت ترویج فرهنگ کتابخوانی

  مدیر امور شهرسازی و روستایی سازمان منطقه آزاد ارس گفت: المان های موجود در پارک طراوت و زندگی در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی است و قابلیت استفاده بعنوان نیمکت را ندارند.

  اکبر آذرنژاد در خصوص این المان ها گفت: در راستای ترویج کتاب و کتابخوانی و آشنایی با تاریخ ادبیات ملی ایران و آذربایجان و بنابر نیاز سنجی فرهنگی، این مدیریت نسبت به ایجاد ایستگاه مطالعه در پارک طراوت و زندگی اقدام نمود که در همین راستا سه المان توصیفی و رئال کتاب و کتابخوانی با عنوان های شعر سهراب سپهری - استاد شهریار و تاریخ مشروطه سردار ملی در محوطه پارک طراوت با هدف ایجاد ایستگاه مطالعه طراحی شده است.

  مدیر امور شهرسازی و روستایی منطقه آزاد ارس اضافه کرد: یکی از کارهایی که عمدتاً در کشورهای توسعه یافته در این زمینه صورت می گیرد استفاده از ظرفیت‌های فضای شهری برای توسعه کتابخوانی بجای استفاده از بنرهای خشک و بی روح است تا با اجرای این المان ها و طرح های مختلف به میزان کتابخوانی در کشورشان بیفزایند.

  وی با رد شایعات منتشره در خصوص نیمکت بودن المان های مذکور ، افزود: این المان ها بر روی سکوهایی نصب می شوند که در کنار آنها باکس های کتابخوانی ایجاد می شود که بخاطر عملیات عمرانی در این پارک و جهت جلوگیری از آسیب المان ها، موقتا در قسمت جلویی پارک جانمایی شده بودند تا پس از تکمیل سکوها به محل اصلی انتقال داده شوند. این در حالی است که در صورت نصب این المان ها در محل اصلی و نهایی شدن طرح المان ها قابلیت نیکمت و نشستن نخواهند داشت

   آذرنژاد در ادامه یادآور شد: با توجه به برودت هوا در اواخر اسفندماه و روزهای اولین نوروز امکان تکمیل سکوها و المانها میسر نبوده و همین موضوع و ناقص بودن طرح موجب انتشار برخی شایعات شده که از اساس نادرست است ، بدیهی است پس از تعطیلات نوروزی با هدف ارتقاع سرانه مطالعه و ایجاد کاربری فرهنگی در پارک مذکور ، نسبت به جانمایی نهایی اقدام می شود.

  وی در پایان گفت:هدف از این پروژه ترویج فرهنگ کتاب خوانی در جامعه است که آشنایی با ادبیات ملی و میهنی و بومی جزو پایه های اساسی ارتقا و آگاهی افراد این جامعه می باشد بنابراین در این پروژه با اضافه کردن سبکی خلاقانه برای کتاب با الگویی مدرنیته و ترکیب سبک رئال برای کتاب ها، سعی بر این شده حس کنجکاوی و جست و جو در مخاطبان بوجود آید.

نجیبه ظفری لینک کوتاه :

آرشیو اخبار

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج