اعلام برندگان مناقصات:

اعلام برندگان مناقصات:

 ۱_ مناقصه "نگهداری فضای سبز ناحیه3 شامل پارک سلامت،خیابان ساحل،خیابان تیمسار فلاحی و..."
✅برنده: آذر آبادگان سبز ارس
✅مبلغ پیشنهادی: 18/990/000/000ریال


 ۲_ مناقصه "خدمات عمومی(شامل تنظیف،جمع آوری زباله،برف روبی و نمک پاشی و ...) مسیر بلوار رسالت و کوی امیرالمومنین و..."
✅برنده: آذرگوموش ارس
✅مبلغ پیشنهادی: 40/588/011/00ریال
 

لینک کوتاه :

آرشیو اخبار

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج