واگذاري اماكن تجاري به اجاره

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد ، تعداد 4 باب از اماكن تجاري خود را (بشرح مندرج در جدول ذيل) تحت شرايط مزايده به صورت اجاره اي واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند از محل هاي مورد نظر بازديد و قيمت پيشنهادي خود را طي فرم پیوستی در پاكت سربسته تا پايان ساعت 12:00 روز یکشنبه مورخ 20 /12/91 به دفتر مدیریت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان منطقه آزاد ارس تحويل نمايند .

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد ، تعداد 4 باب از اماكن تجاري خود را (بشرح مندرج در جدول ذيل) تحت شرايط مزايده به صورت اجاره اي واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند از محل هاي مورد نظر بازديد و قيمت پيشنهادي خود را طي فرم پیوستی در پاكت سربسته تا پايان ساعت 12:00 روز یکشنبه مورخ 1391/12/20 به دفتر مدیریت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان منطقه آزاد ارس تحويل نمايند .

 

رديف

مكان مورد اجاره

آدرس محل

قيمت پايه اجاره(ريال)

1

بوفه پارك كوهستان

جلفا- جاده كليسا-پارك كوهستان-جنب نماز خانه

2.500.000

2

 آلاچيق استخر پارك كوهستان

جلفا- جاده كليسا-پارك كوهستان-جنب دفتر پارك

1.200.000

3

بوفه شهرك صنعتي فاز يك

جلفا- اراضي 135 هكتاري فاز يك

2.200.000

4

بوفه پارك سلامت

جلفا- ميدان يادبود- اول خيابان كمربندي

500.000

- واگذاري و بررسي مبلغ پيشنهادي هر كدام از محل ها بصورت جداگانه خواهد بود.
- سازمان مختار است بر اساس اولويت قيمت گذاري هر يك از متقاضيان، نسبت به واگذاري يكي از مكانهاي فوق الذكر اقدام نمايد.
- مهلت ارائه پيشنهادات تا پايان ساعت 12:00 مورخ 1391/12/20 مي باشد.
- برگه پيشنهادي ممهور به مهر سازمان باشد.
- قبل از تنظيم قرارداد اجاره با شركت يا فرد برنده، تضمين حسن انجام تعهدات اخذ خواهد شد.
- سازمان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار مي باشد.
- رعايت موازين شرعي و آئين نامه اجرايي نظارت بر اماكن گردشگري سازمان منطقه آزاد ارس الزامي است.
متقاضيان مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 4-3025701 (0492)، دفتر پشتيباني سازمان تماس حاصل فرمايند.

روزنامه های درج آگهی: 15 اسفند ماه 1391- روزنامه ارک 

تاریخ انقضا :  20 اسفند ماه 1391

لینک کوتاه :

فایل پیوست

آرشیو اخبار

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج