خدمات نگهداری فضای سبز شهرک صنعتی فاز 1 و 2

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد خدمات نگهداری فضای سبز شهرک صنعتی فاز 1 و 2 را با برآورد اوليه 2.853.000.000ريال (دو میلیارد و هشتصد و پنجاه و سه میلیون ريال) از طريق مناقصه عمومي دو مرحله ای واگذار نمايد. بدينوسيله از پيمانكاران داراي گواهي صلاحيت از اداره كار (نگهداری فضای سبز) و سابقه اجراي عمليات مشابه با توان مالي مناسب دعوت بعمل مي آيد حداكثر تا یک هفته پس از انتشار آگهي نوبت دوم به سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ارس واقع درآذربايجان شرقي ـ جلفا ـ میدان عباس میرزا -ساختمان اداری ـ طبقه3– امور مناقصات و قراردادها - تلفن: 4-04142025701 مراجعه و پس از دريافت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی حداكثر به مدت 17 روز از تاريخ درج آگهي نوبت دوم، مدارك و مبلغ پيشنهادي و اسناد ارزیابی را به دبيرخانه سازمان تحويل نمايند.

 

 

مدارک مورد نیاز جهت خرید اسناد مناقصه

 

1- کارت شناسائی معتبر 2- معرفی نامه از شرکت 3 -تصويرگواهي صلاحيت از اداره كار (نگهداری فضای سبز)

 

مهلت خرید اسناد

 

یک هفته پس از انتشار آگهی نوبت دوم

 

مهلت تحویل اسناد

 

17 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم

 

مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه

 

15,000,000 ریال

 

هزینه خرید اسناد

 

300,000 ریال

 

شماره حساب جهت واریز فیش از بابت خرید اسناد

 

1. بانک ملی 0216744280009 بنام سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس

 

2. بانک تجارت 548672422 بنام سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس

 

هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه می باشد.
حضور نماينده مناقصه گران در جلسه بازگشائي پاكات در صورت داشتن معرفي نامه كتبي از شركت بلامانع ميباشد.

خرید اسناد : 29 دی ماه الی 6 بهمن ماه 1393

نوع معامله: دو مرحله ای

مهلت خرید اسناد: 6 بهمن ماه 1393

تاریخ بازگشایی: 20 بهمن ماه 1393

روزنامه های درج آگهی: 27 و 29 دی ماه 1393 - روزنامه امین

لینک کوتاه :

آرشیو اخبار

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج