برای پیگیری اهداف مشترک تلاش کنیم

برای پیگیری اهداف مشترک تلاش کنیم

رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان شرقی در جلسه شورای معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد ارس بر ایجاد فضای مناسب برای پیگیری اهداف مشترک دو سازمان تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد ارس حسینی با تاکید بر این مطلب اضهار داشت: منطقه آزاد ارس هدفهای مشترکی را با سایر سازمان ها در سطح سرزمین اصلی دارد که توجه ویژه به این اهداف یکی از موثرترین راه های ایجاد ارتباط با سرمایه گذاران است.

وی بر لزوم ایجاد فضای تعامل و همکاری بین طرفین تاکید کرد و گفت: وجود فضای تعامل و همکاری نه تنها به نفع سازمان منطقه آزاد ارس است بلکه می تواند سود بیشماری را عاید استان و بلکه کشور کند.

وی از شرایط بوجود آمده اخیر و تعامل گسترده ایجاده شده در مدت کوتاه حضور مدیریت جدید سازمان افزود:منطقه آزاد ارس در حال پیشرفت و توسعه است و ما آماده ایم در مسائلی که به امور اقتصاد و دارایی مربوط می شود با تمام توان منطقه آزاد ارس را در جهت تسریع در پیشبرد اهداف یاری کنیم.

مشورت ها را از حوزه صرف سازمانی خارج کرده ایم مدیر عامل سامان منطقه آزاد ارس نیز در این جلسه با معرفی نهادهای مشورتی مستقر در سازمان منطقه آزاد ارس از گسترش مشورت ها به حوزه های برون سازمانی و خارج شدن از تک محوری خبر داد.

مقیمی با اشاره به اینکه اکثر کارها در سازمان منطقه آزاد ارس با مشورت و همفکری پیش رو می رود تصریح کرد: اعتقاد داریم که هر امری با مشورت سرانجام خوبی دارد و در این راستا لازم است تعامل ها بین شوراهای داخل سازمان اعم از شورای معاونین، اقتصادی، فرهنگی وشهرسازی و نهادهای بیرونی در منطقه استان بیش از پیش نمود یابد.

لینک کوتاه :

آرشیو اخبار

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج