سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد با رعايت ضوابط مندرج در قانون برگزاري مناقصات، خرید , حمل و نصب تعداد بیست و هشت(28)دستگاه کانکس با ظرفیتهای(4 دستگاه کانکس اداری 20 نفره - 11 دستگاه کانکس اداری
 6 نفره و 13 دستگاه کانکس سرویس بهداشتی دو دهنه با روشوئی)جهت استفاده در یازده(11)گیت ورودی منطقه
را از طريق برگزاری مناقصه خریداری نماید .

لذا از كليه اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای پروانه ساخت یا تولید و جواز کسب(نمایندگی فروش) و گواهینامه صلاحیت از مراجع ذی صلاح میباشند دعوت مينماید جهت دريافت اسناد مناقصه به آدرس :

جلفا- خيابان شهيد تيمسار فلاحي- سازمان منطقه آزاد ارس- سوله اداری شماره 2 دفتر پشتیبانی   

تهران - میدان آرژانتین خیابان وزراء نبش کوچه 29 پلاک 19 طبقه 2 واحد 2 تلفن : 88889458-021

مراجعه و اسناد مناقصه تکمیل شده را ، حداكثر ظرف مدت 10 روز از تاريخ دریافت اسناد به آدرس: جلفا- خيابان شهيد تيمسار فلاحي- سازمان منطقه آزاد ارس- سوله اداری شماره 2-  مدیریت پشتیبانی ارسال و يا به دبيرخانه سازمان در تهران به آدرس میدان آرژانتین خیابان وزراء نبش کوچه 29 پلاک 19 طبقه 2 واحد 2
تلفن : 88889458-021
تحويل و رسيد دريافت نمايند.

 ضمناً متقاضيان جهت كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانند با شماره تلفن : 3025701-0492 دفتر پشتیبانی سازمان منطقه آزاد تجاري- صنعتي ارس تماس حاصل فرمايند .

" />

خرید , حمل و نصب تعداد بیست و هشت دستگاه کانکس

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد با رعايت ضوابط مندرج در قانون برگزاري مناقصات، خرید , حمل و نصب تعداد بیست و هشت(28)دستگاه کانکس با ظرفیتهای(4 دستگاه کانکس اداری 20 نفره - 11 دستگاه کانکس اداری
 6 نفره و 13 دستگاه کانکس سرویس بهداشتی دو دهنه با روشوئی)جهت استفاده در یازده(11)گیت ورودی منطقه
را از طريق برگزاری مناقصه خریداری نماید .

لذا از كليه اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای پروانه ساخت یا تولید و جواز کسب(نمایندگی فروش) و گواهینامه صلاحیت از مراجع ذی صلاح میباشند دعوت مينماید جهت دريافت اسناد مناقصه به آدرس :

جلفا- خيابان شهيد تيمسار فلاحي- سازمان منطقه آزاد ارس- سوله اداری شماره 2 دفتر پشتیبانی   

تهران - میدان آرژانتین خیابان وزراء نبش کوچه 29 پلاک 19 طبقه 2 واحد 2 تلفن : 88889458-021

مراجعه و اسناد مناقصه تکمیل شده را ، حداكثر ظرف مدت 10 روز از تاريخ دریافت اسناد به آدرس: جلفا- خيابان شهيد تيمسار فلاحي- سازمان منطقه آزاد ارس- سوله اداری شماره 2-  مدیریت پشتیبانی ارسال و يا به دبيرخانه سازمان در تهران به آدرس میدان آرژانتین خیابان وزراء نبش کوچه 29 پلاک 19 طبقه 2 واحد 2
تلفن : 88889458-021
تحويل و رسيد دريافت نمايند.

 ضمناً متقاضيان جهت كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانند با شماره تلفن : 3025701-0492 دفتر پشتیبانی سازمان منطقه آزاد تجاري- صنعتي ارس تماس حاصل فرمايند .

  • هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه می باشد.

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد با رعايت ضوابط مندرج در قانون برگزاري مناقصات، خرید , حمل و نصب تعداد بیست و هشت(28)دستگاه کانکس با ظرفیتهای(4 دستگاه کانکس اداری 20 نفره - 11 دستگاه کانکس اداری
 6 نفره و 13 دستگاه کانکس سرویس بهداشتی دو دهنه با روشوئی)جهت استفاده در یازده(11)گیت ورودی منطقه
را از طريق برگزاری مناقصه خریداری نماید .

لذا از كليه اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای پروانه ساخت یا تولید و جواز کسب(نمایندگی فروش) و گواهینامه صلاحیت از مراجع ذی صلاح میباشند دعوت مينماید جهت دريافت اسناد مناقصه به آدرس :

جلفا- خيابان شهيد تيمسار فلاحي- سازمان منطقه آزاد ارس- سوله اداری شماره 2 دفتر پشتیبانی   

تهران - میدان آرژانتین خیابان وزراء نبش کوچه 29 پلاک 19 طبقه 2 واحد 2 تلفن : 88889458-021

مراجعه و اسناد مناقصه تکمیل شده را ، حداكثر ظرف مدت 10 روز از تاريخ دریافت اسناد به آدرس: جلفا- خيابان شهيد تيمسار فلاحي- سازمان منطقه آزاد ارس- سوله اداری شماره 2-  مدیریت پشتیبانی ارسال و يا به دبيرخانه سازمان در تهران به آدرس میدان آرژانتین خیابان وزراء نبش کوچه 29 پلاک 19 طبقه 2 واحد 2
تلفن : 88889458-021
تحويل و رسيد دريافت نمايند.

 ضمناً متقاضيان جهت كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانند با شماره تلفن : 3025701-0492 دفتر پشتیبانی سازمان منطقه آزاد تجاري- صنعتي ارس تماس حاصل فرمايند .

  • هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه می باشد.
لینک کوتاه :

آرشیو اخبار

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج