معرفی جاذبه های تاریخی ارس / روستای اوشتبین

معرفی جاذبه های تاریخی ارس / روستای اوشتبین

یکی از قدیمیترین و زیبا ترین روستاهای حاشیه رود خانه ارس روستای اوشتبین است.خانه های مزین به سر درها و کتیبه های مرمرین دوره صفویه و طبیعت جذاب با جنگلی از میوه های متنوع ،این روستا را به عنوان یک پایگاه فرهنگی تاریخی در زمره آثار ملی ثبت شده قرار داده است.


Ushtubin Village

One of the oldest and most beautiful villages on the margin of the Aras River is the village of Ushtubin. Furnished houses on the doors and marble inscriptions of the Safavid era and the fascinating nature of a forest of diverse fruits, has placed this village as nationally registered works of historical cultural sites

عکس: محمد عباسزاده

 

لینک کوتاه :

آرشیو اخبار

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج