معرفی جاذبه های طبیعی ارس / آبشار آسیاب

 معرفی جاذبه های طبیعی ارس / آبشار آسیاب

آبشار آسیاب
آبشار آسیاب در 30 کیلومتری شرق جلفا در دل حیات وحش کیامکی قرار دارد. بقایای یک آسیاب آبی متعلق به دوران قاجاریه در آن واقع شده است. آبشار آسیاب ارتفاعی بیش از 30 متر دارد و غار آهکی زیبایی با طاقدیس ها و ناودیس های شگفت انگیز در آن شکل گرفته که بر اثر ممارست بر دل سنگ ایجاد شده است.

 Mill Waterfall (Asiab Waterfall)

The Mill Waterfall is located 30 kilometers east of Jolfa in the heart of the Kiyamaki Wildlife. The remains of a water mill belonging to the Qajar era are located there. The cascade has an altitude of more than 30 meters and a beautiful limestone cave with its anticlines, synclines and amazing skeletons formed on the rocky stone.

 


عکس: رسا قوام شهیدی

لینک کوتاه :

آرشیو اخبار

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج