(آرشیو ماه مرداد 1393)

عملیات خاکی لوپ مياني به طول تقریبی 5 کیلومتر در جاده دسترسی سایت توریسم

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد عملیات خاکی لوپ مياني به طول تقریبی 5 کیلومتر در جاده دسترسی سایت توریسم را با برآورد اوليه 52,303,135,325 ریال (پنجاه و دو میلیارد و سیصد و سه ميليون و یکصد و سی و پنج هزار و سیصد و بیست و پنج ري...

عمليات اجرای تقاطع های همسطح درسه راهی پلیس راه هادیشهر در مسیر جاده جلفا - مرند

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد عمليات اجرای تقاطع های همسطح درسه راهی پلیس راه هادیشهر واقع در مسیر جاده جلفا - مرند را با برآورد اوليه 8.746.692.249 ریال (هشت میلیارد و هفتصد و چهل و شش ميليون و ششصد و نود و دو هزار و دویست و ...

عمليات اجرای تقاطع های همسطح درسه راهی قره برون واقع در مسیر جاده جلفا - مرند

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد عمليات اجرای تقاطع های همسطح درسه راهی قره برون واقع در مسیر جاده جلفا - مرند را با برآورد اوليه 13.359.461.987 ریال (سیزده میلیارد و سیصد و پنجاه و نه ميليون و چهارصد و شصد و یک هزار و نهصد و هشت...
بیانیه سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس به مناسبت روز جهانی قدس

بیانیه سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس به مناسبت روز جهانی قدس

فلسطین پاره تن اسلام است (امام خمینی(ره)) رمضان خونین غزه باز گواه دیگر بر حقانیت نگاه تاریخی امام راحل در تاکید بر ددمنشی و ستم پیشگی رژیم جعلی و غاصب صهیونیستی است و روز قدس امسال باید جهادی ترین روز برای اعلام انزجار و دشمنی...

عملیات اجرای باند دوم محور جلفا-مرند از کیلومتر 000+11 الی 000+30

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد عملیات اجرای باند دوم محور جلفا-مرند از کیلومتر 000+11 الی 000+30 را با برآورد اوليه 331،988،678،314 ریال (سیصد و سی و یک میلیارد و نهصد و هشتاد و هشت ميليون و ششصد و هفتاد و هشت هزار و سیصد و چها...

آرشیو اخبار

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج