مناقصه و مزایده

 

عمليات تجهیز پست برق کلیدخانه اصلی و کابلکشی، احداث و تجهیز پست کلیدخانه شماره 1 شهرک صنعتی 260 هکتاری شرکت: منطقه آزاد ارس

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد عمليات تجهیز پست برق کلیدخانه اصلی و کابلکشی، احداث و تجهیز پست کلیدخانه شماره 1 شهرک صنعتی 260 هکتاری را با برآورد اوليه 6,038,392,910 ريال (شش میلیارد و سی و هشت ميليون و سیصد و نود و دو هزار و ...

انتخاب پیمانکار عمليات احداث فیدر چهارمداره 20 کیلوولت زمینی، پست برق کلیدخانه و فیدر دومداره20 کیلوولت هوایی از پست برق 400 کیلوولت جلفا تا سه راهی قره برون

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد عمليات احداث فیدر چهارمداره 20 کیلوولت زمینی، پست برق کلیدخانه و فیدر دومداره20 کیلوولت هوایی از پست برق 400 کیلوولت جلفا تا سه راهی قره برون را با برآورد اوليه 18,046,700,534ريال (هیجده میلیارد و...

خدمات عمومی از پلیس راه قدیم تا محوطه انبار مرکزی و خدمات امانی

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد خدمات عمومی شامل رفت و روب، رسیدگی به سرویسهای بهداشتی، جمع آوری زباله و ... در محدوده شهرداری منطقه 3 از بریدگی پلیس راه قدیم تا گیت قره برون، فاز دو، روستاهای شجاع و سیلگرد، مسیرهای منتهی به شجا...

خدمات عمومی شهرک امیر المومنین و خیابان های جدید الاحداث 36 واحدی

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد خدمات عمومی شامل رفت و روب، رسیدگی به سرویسهای بهداشتی، جمع آوری زباله و ... در مسیر شهرک امیرالمومنین (1و2) و شهرک امیرالمومنین (1و2)، مجتمع نیروی انتظامی، حق وردی آباد، شهرک گمرک، از پشت پاسگاه ...

خرید،نصب وراه اندازی ups های مورد نیاز سازمان

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر داردنسبت به خرید،نصب وراه اندازی تعداد 10 دستگاه ups طبق مشخصات ذیل با برآورد اولیه 3,400,000,000 ریال از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

عملیات خاکی در خیابان های ST201 الی ST204 به طول تقریبی 5/8 کیلو متر واقع در سایت 1400 هکتاری (صنایع سنگین)

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد عملیات خاکی در خیابان های ST201 الی ST204 به طول تقریبی 5/8 کیلو متر واقع در سایت 1400 هکتاری (صنایع سنگین) را با برآورد اوليه 99,535,627,893 (نود و نه میلیارد و پانصد و سی و پنج ميليون و ششصد و ب...

اجاره ماشین آلات راهسازی برای اجرای پروژه عملیات خاکبرداری و خاکریزی باند فرودگاه محلی ارس

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد ماشین آلات مورد نیاز (به شرح جدول ذیل) برای اجرای پروژه عملیات خاکبرداری و خاکریزی باند فرودگاه محلی ارس را با برآورد اولیه 29,500,000,000ريال (بیست و نه میلیارد و پانصد ميليون ريال) را بصورت اجار...

انتخاب پیمانکار عملیات آماده سازی فاز 3 شهرک صنعتی (صنایع پاک ) در محدوده منطقه آزاد ارس

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد عملیات آماده سازی فاز 3 شهرک صنعتی (صنایع پاک) را با برآورد اوليه 5,130,206,892 (پنج میلیارد و یکصد و سی ميليون و دویست و شش هزار و هشتصد و نود و دو ريال) بر اساس فهرست بهاء سال 1392 از طريق مناقص...

عملیات اجرای روشنائی تقاطع غیر همسطح

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد عملیات اجرای روشنائی تقاطع غیر همسطح را با برآورد اوليه 1,663,940,042ريال (یک میلیارد و ششصد و شصت و سه ميليون و نهصد وچهل هزار و چهل و دو ريال) بر اساس فهرست بهاء سال 1392 از طريق مناقصه عمومي وا...

عملیات احداث خط 20 کیلو ولت فاز 2 شهرک صنعتی و اصلاح خط روشنائی ورودی فاز 1 شهرک صنعتی

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد عملیات احداث خط 20 کیلو ولت فاز 2 شهرک صنعتی و اصلاح خط روشنائی ورودی فاز 1 شهرک صنعتی را با برآورد اوليه 1,757,505,207ريال (یک میلیارد و هفتصد و پنجاه و هفت ميليون و پانصد وپنج هزار و دویست و هفت...

آرشیو اخبار

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج